Bankové spojenie:

SWIFT: TATR SK BX

Číslo účtu je vedené v Tatra banke, a.s., Hodžovo nám. 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava  55


Kategórie

Výrobcovia

Prehľadávať mobilnú stránku