Home

Ceny dopravy a prevzatie tovaru

Ceny dopravy a prevzatie tovaru: V prípade zvolenia platby na dobierku, objednaný tovar, ktorý  je skladom, ide rovno na expedíciu. Zvolením  bezhotovostnej platby  vopred, tovar bude expedovaný až potom, kým  nepríde avízo o úspešne zrealizovanej platbe, respektíve kým platba nie je evidovaná na bankovom účte. Tovar, ktorý je skladom, sa odosiela väčšinou už v ten …

Ceny dopravy a prevzatie tovaru Čítajte viac »

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok: Tento reklamačný poriadok sa riadi Zákonom číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákonom číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Preambula Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vzniknuté chyby predávaného tovaru. …

Reklamačný poriadok Čítajte viac »

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky: Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LTC SK s.r.o. 1.  Základné ustanovenia 1.1  Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú spoločnosť LTC SK s.r.o. so sídlom Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 46 467 769, IČ DPH: SK 2820004539 (ďalej len „RODINKA SHOP“) …

Obchodné podmienky Čítajte viac »

Ceny a spôsob platby

Ceny a spôsob platby: Ceny tovarov sú určené dohodou. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne a včas. V internetovom obchode www.rodinkashop.sk je možné platiť …

Ceny a spôsob platby Čítajte viac »

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov   Ďakujeme za Vašu dôveru a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré ste museli uviesť pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so Zákonom č. 428/ 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje …

Ochrana osobných údajov Čítajte viac »