Ceny a spôsob platby

Ceny a spôsob platby:


Ceny tovarov sú určené dohodou. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru.

Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne a včas.

V internetovom obchode www.rodinkashop.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) bezhotovostným prevodom na účet RODINKA SHOP,

b) prostredníctvom platobných brán VeBPay a TatraPay

c) platobnou kartou cez platobné brány

d) dobierkou

e.) v hotovosti, pri osobnom odbere

Platba vopred sa vykoná na základe predbežnej faktúry, respektíve vygenerovanej objednávky. Tá sa považuje za uhradenú, dňom pripísania sumy na účet RODINKA SHOP. Ak suma za objednaný tovar nebola splatená riadne a včas, a to najneskôr do 15 dní odo dňa objednania, objednávka tovaru sa považuje za nezaplatenú a RODINKA SHOP je oprávnená od objednávky odstúpiť.

Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru (ak ide o tovar, ktorý nie je na sklade), ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.Bankové spojenie:

v prípade platby zo zahraničného účtu uvádzajte prosím IBAN a SWIFT
SWIFT: TATR SK BX
Číslo účtu je vedené v Tatra banke, a.s., Hodžovo nám. 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava  55Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.